Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordre detaljer
Hvaler Budstikke 12 mnd
12 måneder abonnement + 3 husstandsbrukere

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Hvaler Budstikke – abonnementsvilkår

1. Generelle abonnementsvilkår

2. Spesielle vilkår for digital tilgang

3. Spesielle vilkår ved kjøp på nett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over
Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige
rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og
plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt
mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt
av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger: Hvaler Budstikke
Adresse: Hvileberget 36, 1680 Skjærhalden
E-post: post@hvalerbudstikke.no
Telefon: 46800763
Org.nr: 997796403
* Selger er den som betegnes i det følgende som Selger
* Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

De oppgitte prisene for abonnementene er for én måned, seks måneder eller 12 måneder. Denne
prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

5. Betalingen

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort,
vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Ved betaling med Vipps blir transaksjonen gjennomført umiddelbart. Så fort betalingen er registrert,
vil www.hvalerbudstikke.no være tilgjengelig for kjøperen.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har betalt for abonnementet. Hvaler
Budstikke dermed være tilgjengelig for kjøperen – umiddelbart etter at betaling er registrert.

7. Angrerett

Det er 14 dagers angrerett på inngåelse av abonnement via nett – dette i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I
fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag
forlenges fristen til nærmeste virkedag.

8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon
23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Lukk